بذر سیاه دانه پامتوسط الوان نمایش بزرگتر

بذر سیاه دانه پامتوسط الوان

محصول جدید

سیاه دانه با نام علمی Nigella sativa از خانوده آلاله (Ranunculaceae) است. گیاهی است یکساله، علفی با ساقه افراشته منشعب، به ارتفاع 61 تا 71 سانتیمتر است. سیاهدانه ترجیحاً گیاهی روز بلند است و زمان کاشت آن بطور معمول اسفند ماه می باشد. 

جزییات بیشتر

30 قلم

In stock

8,000 تومان بدون مالیات.

مشخصات

نام علمی Nigella sativa
ارتفاع پا متوسط
دوره زندگی یکساله
محتوای بسته 2 گرم
اورجین ایران

اطلاعات بیشتر

زمان گلدهی آن در مناطق جنوبی و گرمتر از دهه سوم فروردین و تا دهه اول خرداد طول می کشد. در مناطق سردتر و معتدل تر معمولاً آخر اردیبهشت گلدهی آغاز و تا دهه اول تیرماه ادامه می یابد. بطور کلی می توان یک دوره تقریباً سه ماهه رشد و نمو را برای این گیاه در مناطق معتدل در نظر گرفت که از زمان کاشت تا هنگام برداشت به طول می انجامد.

این گیاه مخصوص نواحی معتدل و سرد بوده و در مناطق گرمسیر به ندرت یافت می شود. قدرت سازگاری بالایی دارد ولی به کمبود آهن و خاك های ضعیف حساس است و به سرعت زرد می شود. همچنین به شوری و گرما نیز مقاومت خاصی ندارد. دامنه تحمل سیاهدانه به اسیدیته خاك، نسبتا وسیع است و از 8/2 تا 6/9 گزارش شده است. pH بهینه برای رشد 6/5 می باشد.