بذر درخت آنادولو

شرکت آنادولو یکی از شاخه های ویلمورین فرانسه در کشور ترکیه می باشد، این شرکت در زمینه تولید انواع محصولات بذری در ترکیه اقدام به تولید می نماید و یکی از محصولات این شرکت نیز بذر درختان میوه  و زینتی می باشد.

بذر درخت آنادولو  هیچ محصولی در این دسته نیست.