بذر گل تامپسون و مورگان

در این شاخه می توانید تمامی محصولات برند تامپسون و مورگان بریتانیا را ببینید،محصولات این برند مربوط به بذر گل و بذر صیفی جات می باشد که معمولا در دنیا بذرهای f1 انواع گل توسط این شرکت تولید می شوند.

بذر گل تامپسون و مورگان  هیچ محصولی در این دسته نیست.